మాస్టర్ తో సరసంపదో తరగతి మెయిన్ ఎగ్జామ్స్.ఇంగ్లీష్ అంటే బయం .ఎగ్జామ్స్

దగ్గరలో ఉన్నాయి.డాడీ కి చెప్పాను,అన్నయ్య కి చెప్పు

అన్నారు.అన్నయ్య తో చెపితే అలాగే చూస్తాను అన్నాడు.రెండో

రోజులయ్యాక నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ,ఆటను బాగా ఇంగ్లీష్

చెప్పగలడు అన్నాడు.అతను ప్రైవేటు చెపుతున్నాడు చాలా

మందికిఅన్నాడు.మరి నాకు ఎలా అన్నాను.రాత్రి ఎనిమిది కి

వస్తాడు మన ఇంటికి నీ ఇష్టం ఎంత సేపు చెప్పించుకున్తావో

అన్నాడు అన్నయ్య.మరి డాడీ అన్నాను.పర్లేదు డాడీ కి

చెపుతానులే అన్నాడు.డాడీ అమ్మ ఎనిమిదిన్నరకే పడుకుంది

పోతారు.నేను బయటి డోర్ ద్వారా ఎలా వస్తానో ఇతను కుడా

అలాగే వస్తాడు.డాడీ కి అమ్మ కు ఇబ్బంది ఉండదు.నీ తుషన్

అయ్యాకా ఫోన్ చేస్తే నేను వస్తాను అన్నాడు అన్నయ్య.రాత్రి

ఎనిమిది అయ్యింది,ఆ రోజు వైట్ డ్రెస్ వేసుకున్నాను.బనియన్ క్లాత్

కాబట్టి బాయల షేపులు,బాయల ముచికలు క్లియర్ గా

కనపడుతున్నాయి.సార్ వచారు,హాయ్ అన్నారు.వయస్సు ఇరవై

ఉంటుంది బాగున్నాడు.లైన్ లో పెట్టుకోవచు అనుకున్నాను.నాతొ

మాట్లాడుతూనే నా వొళ్ళంతా తినేసాలా చూస్తున్నారు.ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్

చేసారు.కరెంటు పోయింది,కాండిల్ వెలిగించాను,ఒక్కటే ఉడుకు ,నా

షర్టు మొత్తం చెమట పట్టింది.పై నుండి నీరు కారిపోతుంది,పది

నిమిషాలకు కర్రెంట్ వచ్చింది.నన్ను నేను చూసుకుంటే నాకే సిగ్గు

వేసింది ,ఎందుకంటే వొంటి మీద షర్టు లేదంటే నమ్ముతారు.అలా

తడిచిపోయింది.సార్ నా బాయలంక చూస్తున్నారు.నాకు

అర్డంయ్యంది ఛాన్స్ ఇస్తే పాలు రాకపోయినా ,పిండుకొని మరి

తాగేసేటట్టు ఉన్నారు.మల్లి కరెంటు పోయింది,మల్లి పది నిమిషాలకు

వచ్చింది.నా వొళ్ళు,నా బయలు బయటకు క్లియర్ గా

కనపడుతున్నాయి.సార్ వాటి వంకే చూస్తున్నారు.ఏమిటి సార్ అలా

చూస్తున్నారు అన్నాను,ఏమి లేదు ఇంట చిన్న వయస్సు లో ఇంట

పెద్దవా అని అన్నారు.నాకు సౌండ్ లేదు అలా అనేసరికి.నేను ఏమి

చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు.అబ్బా చాలా పెద్దవి రా నీవి ,చాలా

బాగున్నావు అని పొగుడుతున్నారు.ఒక్క సారి ముత్తు కోవచా అని

అడిగారు.ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు నాకు.నా సమాదానం కోసం

వెయిట్ చెయ్యలేదు అతను.నా బాయల మీద చేతులు వేసి

నొక్కుతున్నారు.అబ్బో ఎంత పెద్దవో అని అంటున్నారు.షర్టు తీసి

బాయల్ని చూస్తూ ముచికల్ని నలుపుతున్నారు.అలా నలుపుతుంటే

నాకు ఏదోలా అయిపోతుంది.నా బాయని ఒకదాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని

చీకుతున్నాడు.ఓఓ అబా సార్ ప్లీజ్ నెమ్మది ,అబ్బా వొవ్వ్వ్ సా ర్ర్ర్ర్

,గట్టిగా పిసకండి.అబా అలాగే చెక్కండి ప్లీజ్

వదలద్దు.అంటున్నాను...
 

Telugu Sex Stories