బాయ్ ఫ్రెండ్ తో దెంగు లాటానేను ఇంటర్ లో జాయిన్ అయ్యాను.పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకున్నాను.ఎందుకంటే మిడ్డీ లు వేసుకోలేను ,ఒక వేలా వేసుకొని వెళితే అందరు నా వాటినే చూస్తారు.పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే అందరు నా పాల పొంగుల వంకే చూస్తున్నారు.మూద్రోజులుగా మోహన్ నన్ను చూస్తున్నాడు,నన్ను పరిచయం చేసుకోడానికి నా వంకే చూస్తున్నాడు.అలా ఆ రోజు నేని నడిచి వెళుతుంటే దారిలో పరిచయం చేసుకున్నాడు.మోహన్ బాగుంటాడు.అలా డైలీ నా తో పాటే వస్తున్నాడు.దారి మద్యలో ఒక రూమ్ లో ఉంటున్నాడు మోహన్.కొద్దిగా క్లోజ్ అవుతున్నాము.ఒక సారి రూమ్ కి రమ్మనాడు.కాని నాకు బయం అన్నాను.కాని నా మనసులో ఎపుడు మోహన్ రూమ్ కి వెళదామా ఎపుడు దేన్గించుకున్దమా అని ఆలోచన.ఆ రోజు లంగా వోని వేసుకున్నాను,తీరా ఆ రోజు మోహన్ కాలేజీ కి రాలేదు.మద్యానం కాలేజీ కి డుమ్మా కొట్టి మోహన్ రూమ్ కి వెళదాం అని బయలుదేరాను.రూమ్ లో మోహన్ ఉన్నాడు.ఏమిటి మోహన్ ఈ రోజు కాలేజీ కి రాలేదు అని అడిగాను.నేని నిన్ను చూసాను,కాని నా రూమ్ కి రావు కదా అందుకని నేను కాలేజీ కిరాలేదు అన్నాడు మోహన్.ఇపుడు చూడు ఈ లంగా వోని ఎలా ఉందొ చూపెట్టడానికి అయినా వస్తావు అనుకున్నాను అన్నాడు మోహన్. నేను:నేను నీ కోసం రాలేదు మోహన్:మరి నేను:నోట్ బుక్ కోసం మోహన్:కాలేజీ లో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా ,వాళ్ల దగ్గర తీసుకోలేక పోయావా నేను:అలాగే వెళ్లి తీసుకుంటాను లే మోహన్:వద్దు సరదాకి ఆన్నాను లే నేను:భోజనం చేసావా మోహన్:లేదు మెస్ కి వెళ్ళాలి కొంచాసేపు ఆగాకా వెళతాను నేను:దా నా బాక్స్ లో ధీ ఇద్దరం తిందాం మోహన్:చాలా బాగున్నావు రా లంగా వోని లో నేను:నీ కోసమే వేసుకున్నాను మోహన్:థాంక్స్ ,ఇందాకా అలా అన్నానని కోపం వచిండా రాణీ గారికి నేను:మరి రాజా గారు అలా రాణీ ని అల ఎదిపంచ వాచా మోహన్:రాణీ గారిని అలా ఎడిప్న్చ్డం తప్పే కోపం తగ్గాలంటే రాణీ గారికి ఏమి చెయ్యాలి నేను:నా కాళ్ళు పట్టుకోవాలి. మోహన్:కాళ్ళు పట్టుకున్నాను నేను:హే సరదాకి అన్నాను లే ,సారీ మోహన్:పర్లేదు నువ్వంటే ఇష్టం రా నువ్వు ఏమి చెప్పినా సరే నేను:నా మోహన్ కాళ్ళా దగ్గర కాదు ఇక్కడా నా మనసులో ఉండాలి. మోహన్:ఏది ఎక్కడా ? నేను:హే ఏమిటి ముట్టుకుంతవా ? మోహన్ : రాణీ గారి ఇష్టం .బాగున్నావు రా బంగారం.కాని ఏదో ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నేను:ఎక్కువా ఏమిటి అది? మోహన్:అదే వోని లేకుండా ఉంటే నువ్వు చాలా అందం గా ఉంటావు ర నేను:అబ్బో రాజా గారికి సరసం ఎక్కువే మోహన్:మరి రాణీ గారు అందాలతో దర్సన మిస్తే రాజా గారికి చాలా ఆనందం నేను:వోని ఒకటేనా ఇంక ఏమన్నానా మోహన్:అది రాణీ గారి ఇష్టం,నా మనసు రాణీ గారికి తెలుసు నేను:వోని తీసేసాను మోహన్:అబ్బా ఏమిటి ఈ అందాలు,పాలు పొంగులు. నేను:ఏమిటి అంట బాగున్నాన మోహన్:ఒక్క సారి నిన్ను హత్తుకోవాలి అని ఉంది.అది నీ పర్మిషన్ తో నేను:అలాగే నీ ఇష్టం మోహన్:అబ్బా ఏమిటి రాణీ ఇలా పెంచావు వీటిని నేను:ఏమిటి? మోహన్:అదే నీ బాయల్ని నేను:అంట బాగున్నాయా అవి మోహన్:అంటా ఇంతా ఏంటి.చాలా చాలా నేను:అంటా బాగున్న్యా మోహన్:ఒక్క సారి చుదవచా వీటిని నేను:నీ ఇష్టం మోహన్ :అబ్బో ఏమిటి ఈ సౌందర్యం ,వీటిని పిండుకొని తాగాలి అని ఉంది నేను:నీ ఇష్టం బాబు మోహన్:అబ్బ ఏమిటి నీ నిప్పిల్స్ పాలు వస్తాయా వీటి నుండి? నేను:ఏమో తాగి చూడు వస్తాయేమో మోహన్:రావడం లేదు నేను:ఇంకా తాగి చూడు వస్తాయి మోహన్:రావడం లేదు నేను:ఏమిటి కింద గట్టిగా తగులుతుంది? మోహన్:నా సుల్ల నేను:చూడని వావ్ ఏమిటి చాలా బాగుంది మోహన్:అంత బాగుందా నేను:ఆ ఏమి చేస్తావు దీంతో మోహన్:అది నీకు పూకు ఉంది కదా ,దాంట్లో పెట్టి ఆడుకోవచు నేను:అంటే నా పూకు కి మంచి ఫ్రెండ్ దొరికింది మోహన్:అవును పాపం నా సుల్ల ని నీ పూకు లో పెడతాను ,వాళ్లు ఇద్దరు ఆడుకుంటారు కదా నేను:పెట్టు ఓహ్ నెమ్మది అలా ,అబ్బా ఏమిటి రా ఇలా ఉంది. మోహన్:దీన్ని పూకు లో పెట్టి బయటకు తీసి మల్లి పెడుతున్డాలి ,అలా చేస్తుంటే నీ పూకు కి నచుతుంది నేను:అలాగా చెయ్యి మోహన్:అబ్బోఒ నేను:అయ్యోఒ ,అమ్మో.ఇష్చ్ పూకు మండుతుంది నెమ్మది గా తొయ్యి.అయ్యోఒ అబ్బా నెమ్మది బాగుంది ఇలాగే చెయ్యి కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచు మోహన్:ఎలా ఉంది రాణీ గారీ పూకు లో నను:చాలా బాగుంది మోహన్:డైలీ వస్తే ఇలా చేసుకొవచు వస్తావా? నేను:ఇంట సుకం వడులుకుంతానా అలా ఆ రోజు దెంగి దెంగి ,కుమ్మి నలిపి,వదిలాడు
 

Telugu Sex Stories